Site menu:

Montering

1. Forbered højttalerplaceringen i din gipsvæg eller loft ved at afmærke feltet med en plade af samme dimensioner ("Placesaver"). Sørg for at der er lægter i siderne til fastgørelse af højttaleren og træk de nødvendige højttalerkabler.

Højttaleren skal monteres, så der er lukket bag højttalere for bedste lydmæssige resultater. Det kan være direkte i et lukket rockwool kammer eller i f.eks. en specielbygget mdf-kasse, som er foret.  

2. Fjern markeringspladen når gipspladerne er på plads. 

Tykkelsen på højttalerrammen svarer til ca. 1 lag gips.

3. Skru højttaleren fast med de medfølgende skruer, hvor der er markeret på siderne af højttaleren. Anvend IKKE søm. 

Højttalerens kant skal sænkes med ca. 1½mm i forhold til kanten på gipspladens overflade. Anvend de medfølgende afstandsstrips indtil højttalerens aktive område er plan med væggen eller loftet. (se punkt 5).

Hvis det er nødvendigt, kan højttaleren også fastgøres for oven eller for neden på rammen.

 

4. Fjern monteringsvejledningen inden spartling.

Monteringsvejledningen viser højttalerens aktive område. 

5. Check igen at højttalerens aktive område, (dvs. midten af højttaleren) er plan med gipsvæggen eller loftet.

Der bør være ca. 1½mm luft hele vejen rundt om højttaleren til gazetape og spartelmasse.

6. Tape kanterne hele vejen rundt med gazetape. Anvend samme tape som til samlingen af to gipsplader.
7. Brug færdigblandet sandspartel for bedste resultater. Prøv at undgå at spartle et tykt lag spartelmasse over det aktive område.
8. Slib bagefter som ved spartling af to gipsplader.

Det kan være nødvendigt at gentage spartling og slibning flere gange indtil overfladen er glat.

Overfladen på det aktive område er forberedt med en grundmaling, som godt kan tåle en let slibning 

9. Når overfladen er glat kan maling påbegyndes. Højttaleren er udviklet til at lyde optimalt med 4 lag plastmaling.

Det er også muligt at tapetsere eller lægge filt på overfladen. Undgå dog for mange lag tapet, da det kan gå ud over lydkvaliteten.